Zásady ochrany osobních údajů

čec, 17 2023

Úvod

Vážíme si vašeho soukromí a chápeme, že ochrana osobních údajů je pro vás důležitá. Tato stránka Zásad ochrany osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem Hoodoo Klub Masáže shromažďuje, používá, sdílí a chrání informace o návštěvnících a uživatelích našeho webu. Při poskytování našich služeb respektujeme vaše právo na ochranu vašich osobních údajů a zavazujeme se je chránit v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument obsahuje podrobný popis našich postupů v oblasti zpracování osobních údajů, včetně toho, jakým způsobem můžete svá práva uplatnit. Prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující informace a stali se tak seznámeni s našimi postupy.

Sebrání a využití osobních údajů

Při návštěvě našeho webu můžeme shromažďovat informace, které nám pomáhají zlepšovat naše služby a poskytovat vám lepší uživatelskou zkušenost. Tyto informace zahrnují vaše jméno a kontakt, jako je e-mail a telefonní číslo, když se rozhodnete se nám ozvat. Shromažďujeme také údaje týkající se vašeho chování na našem webu, jako jsou stránky, které navštěvujete, a doba, kterou na nich trávíte. Všechny tyto údaje jsou zpracovávány s nejvyšší možnou mírou opatrnosti a integritou, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Sdílení osobních údajů

Nezveřejňujeme ani neprodáváme vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to není explicitně uvedeno v našich zásadách nebo není vyžadováno zákonem. V případech, kdy spolupracujeme s dalšími společnostmi či kontraktory za účelem zlepšení našich služeb, zajistíme, aby tyto subjekty dodržovaly přísné zásady ochrany soukromí v souladu s našimi pokyny a platnými právními předpisy. Bomb vituperatoribus.

Bezpečnost

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritní. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Tyto postupy zahrnují fyzické, elektronické a správní kroky k zajištění ochrany dat, které shromažďujeme online. I přes naše nejlepší snahy je však přenos informací přes internet nikdy nelze považovat za zcela bezpečný, a proto nemůžeme zaručit absolutní ochranu dat přenášených na náš web. Z toho důvodu důrazně doporučujeme, abyste při poskytování svých osobních údajů postupovali s patřičnou opatrností.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání. Můžete také nesouhlasit s některými způsoby zpracování vašich údajů a požadovat omezení zpracování či přenositelnost dat. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

Za účelem ochrany vašich osobních údajů máte možnost se na nás kdykoliv obrátit s vašimi dotazy nebo obavami. Pokud máte nějaké dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na [email protected] nebo nás navštivte na naší adresě:
Botanická 68a,
602 00 Brno,
Česká republika.